Jenis Kemasan Produk Makanan Terbaik

Kemasan produk makanan merupakan aspek yang sangat penting dalam meningkatkan penjualan. Tujuan utama dari kemasan makanan adalah untuk melindungi produk dari berbagai kerusakan. Akan tetapi, kemasan makanan juga berperan dalam branding dan pemasaran suatu produk.

Pada dasarnya pengemasan suatu produk menjadi sistem yang digunakan untuk menyiapkan produk agar mudah untuk didistribusikan dan disimpan. Tampilan kemasan makanan yang menarik akan menggerakan minat konsumen untuk membelinya.

Macam-Macam Kemasan Produk Makanan

Seiring dengan perkembangannya kemasan produk menjadi semakin beragam. Tahukah Anda kemasan yang bagaimana yang dapat menarik minat konsumen. Pada dasarnya pemilihan jenis kemasan makanan disesuaikan dengan karakteristik produk.

Berikut beberapa jenis kemasan makanan yang cukup direkomendasikan untuk Anda coba:

1.     Rice Box

Rice bowl menjadi salah satu kemasan makanan yang cukup populer dan tentunya kekinian. Jenis kemasan ini mempunyai bentuk seperti bowl dengan tutup untuk menjaga higienitas makanan. Rice box mempunyai tampilan yang sederhana dan praktis untuk dibawa kemana saja.

2.       Snack Box

Jenis kemasan makanan yang selanjutnya adalah untuk makanan ringan atau camilan. Pada umumnya bahan yang digunakan untuk membuat kemasan snack box adalah kertas. Dengan demikian snack box sangat cocok digunakan untuk makanan kering.

3.       Standing Pouch

Standing pouch merupakan kemasan kekinian yang mempunyai bentuk unik. Jenis kemasan ini banyak dijumpai pada minimarket atau supermarket. Model kemasan standing box memungkinkan produk dapat berdiri dengan tegak.

4.       Kemasan Aluminium Foil

Kali ini dibahas mengenai kemasan terbaik berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuatnya. Aluminium foil mempunyai karakteristik kedap terhadap lingkungan sekitar dan kuat. Hal tersebut memungkinkan makanan yang dibungkus dengan jenis kemasan ini menjadi lebih awet.

5.       Kemasan Kertas Kraft

Kemasan kertas kraft merupakan kemasan yang berasal dari kayu kraft. Meskipun berupa kertas, namun kertas kraft mempunyai sifat yang tebal sehingga kokoh. Model jenis kemasan ini dapat bervariasi karena kertas kraft mempunyai sifat yang mudah untuk dibentuk.

6.       Kemasan metalize

Metalize merupakan kemasan yang hampir mirip dengan aluminium foil namun mempunyai kualitas yang sedikit lebih rendah.

Jika Anda masih bingung dalam menentukan kemasan produk makanan dapat langsung menggunakan jasa Putrama Packaging. Pada website https://putramapack.com/ Anda akan memperoleh banyak informasi mengenai berbagai jenis kemasan produk.